Harvey Esajas, Jerry de Koning en Diana Speksnijder zijn de oprichters van Stichting I-Sport Special.
De stichting organiseert sport & spelactiviteiten voor kinderen en jongeren met een beperking. Afgelopen jaar waren dat voetbal-toernooien bij voetbalvereniging Zuidoost-United inclusief weerbaarheidstraining bij het TopTeam Amsterdam. Deze activiteiten zijn financieel mogelijk gemaakt door autorijschool 5-SKILLS en medisch verantwoord mogelijk gemaakt door het Sport Performance Center Amsterdam. Binnenkort komen daar de sporten basketbal, hockey, korfbal en judo bij.

Diana geeft antwoord op de volgende vragen:
Wat wil de stichting bereiken?
1) Sport & Spel activiteiten voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
2) Het bedrijfsleven betrekken bij het organiseren van sportactiviteiten.
3) Helaas rust op het hebben van een kind met een beperking nog steeds een taboe, dit doet ons pijn. Wij willen naast sportieve prestaties zorgen voor taboedoorbrekende voorlichting om vooroordelen over mensen met een beperking te minimaliseren.

Wie is er bij betrokken?
Wij zijn trots op ons grote netwerk, een indrukwekkende lijst van organisaties en (oud)topsporters.
De stichting gaat graag in samenwerking met het bedrijfsleven, sportverenigingen, scholen, maatschappelijke organisaties, revalidatiecentra, bewegingsdeskundigen, sponsoren en de gemeente de uitdaging aan.

Waar gaat het gebeuren? 
Dat kan in principe overal, denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen, medische centra, op buurtpleintjes, in het bedrijfsleven en op school.
Wanneer gebeurt het? 
Dagelijks op de werkvloer, na school, in het weekend en in de vakanties.
Waarom houdt de stichting zich hier mee bezig? 
Omdat sport goed is voor de lichamelijke gezondheid en geestelijke fitheid. Sport verbroederd, je haalt mensen uit een isolement en leert ze sociale vaardigheden, normen en waarden. Door het bedrijfsleven te betrekken bij onze stichting kunnen wij samen zorgen voor stage- en werkplekken voor jongeren met één beperking. Dit om te voorkomen dat zij in de Wajong verdwijnen.
Het zal de jeugd met een beperking zelfverzekerd en zelfredzaam maken, en de maatschappij geld besparen. Het bedrijfsleven is op deze wijze bewust en productief bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom… Onze stichting is ontstaan omdat wij zien dat er nog te veel kinderen en volwassenen met een beperking buiten spel staan. Wij kijken niet naar wat iemand niet kan, wij kijken naar wat hij of zij wel kan. Wij noemen onze kinderen dan ook niet beperkt maar bijzonder. Onze stichting is het resultaat van het feit dat wij zagen dat er een specifieke behoefte is voor een vergeten doelgroep. Deze doelgroep kan niet deelnemen aan het reguliere sport & spel aanbod.

Wat is jullie stip op de horizon?
Geen schaamte meer bij  (de verzorgers van) mensen  met een beperking. Sportieve kinderen en jongeren met een beperking, die zelfverzekerd en zelfredzaam zijn en goede aansluiting bij het bedrijfsleven vinden zodat wij de instroom in deWajong verminderen.

In 2018 willen we graag 3 sportmiddagen organiseren in Amsterdam
In 2019 Willen we dat uitbreiden naar een landelijk niveau.
in 2020 hopen wij de sport & spel activiteiten te kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld thema-avonden voor de ouders van kinderen met een beperking, muzieklessen, huiswerkbegeleiding en wellicht aangepast reizen.

Wat heeft de stichting nodig?
Wij bieden het bedrijfsleven de gelegenheid om aan de voorkant van bovengenoemd project te investeren, met als doel om er aan de achterkant beter van te worden, beter voor de doelgroep, beter voor het deelnemende bedrijf en uiteindelijk zorgen we samen voor een betere maatschappij.
Wij willen bedrijven graag bewust maken van de belangrijke rol die zij kunnen spelen in het realiseren van bovengenoemde ambitie. Deze samenwerking kent geen verliezers, alleen winnaars!

Uiteraard hebben wij geld nodig, maar we hebben ook know-how en extra handjes nodig, U kunt daar het verschil in maken.

Meer weten over Stichting I-SPORT SPECIAL? Neem contact op met de Algemeen Directeur Diana Speksnijder op telefoonnummer 06-51960197.
Of Harvey Esajas Directeur Projecten 06-13052924.