De Stichting

Stichting I-Sport Special is een organisatie die niet als doel heeft om winst te maken. In plaats daarvan streven wij naar een inclusieve maatschappij. Een maatschappij waarin iedereen kan sporten ongeacht een handicap of beperking. Om ons doel te bereiken organiseren wij wekelijks aangepast multisport en spelactiviteiten in Amsterdam Zuidoost op een laagdrempelige manier.
Het zijn (kennismakings)lessen die gericht zijn om op het vergroten van de zelfredzaamheid en talentontwikkeling van onze deelnemers.

De bestuurders van onze stichting bepalen het beleid en gemaakt afspraken zijn vastgelegd in de statuten en leveringsvoorwaarden. De uitvoerders van onze stichting organiseren de activiteiten en zorgen voor een succesvolle uitvoering van de georganiseerde activiteiten. Wij werken samen met sportprofessionals, fysiotherapeuten, pedagogen en ervaringsdeskundigen. 

Het geld dat onze stichting nodig heeft om te kunnen blijven bestaan komt binnen via sponsoring, donaties en subsidies. Naast geld zijn wij ook altijd op zoek naar extra handjes. Wij doen bij deze dan ook een vriendelijk doch dringend beroep op de ondernemers in Amsterdam en omstreken.
Wij gaan graag het gesprek met u aan over een eventuele samenwerking/sponsoring.
Samen kunnen wij u helpen met duurzaam, impactvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.
MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw.
Vergeet u vooral de mogelijke belasting voordelen niet!
More info: diana@isportspecial.eu
06-51960197

I-Coach Special is een onderdeel van I-Sport Special en richt zich op jongeren en jongvolwassenen die moeite hebben om met de hedendaagse maatschappij mee te komen. In veel gevallen gaat het om vroegtijdig schoolverlaters, zij ervaren  een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan,  in combinatie met, verslavingsproblematiek, schulden en/of een detentieverleden een behoorlijke belemmering zijn voor de zelfredzaamheid deze groep jongeren/jongvolwassenen.
Wij bieden coaching trajecten om bovenstaande problemen op te lossen en de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten en te bouwen aan een inclusieve maatschappij waarin iedereen mee kan doen. 

I-Events Special is een onderdeel van I-Sport Special en richt zich op het mogelijk maken van het bezoeken van evenementen, (pop) concerten, festivals, musea, tentoonstellingen en pretparken voor mensen met een beperking. Wij bieden deze mogelijkheid omdat onze acties bijdragen aan een inclusieve maatschappij waarin iedereen mee kan doen.