Gewoon beperkt!

Wist jij dat het exacte aantal mensen met een beperking lastig is vast te stellen?
(Ik heb de bronnen voor wie meer info wil…)
Dat komt deels omdat er verschillende definities worden gebruikt. Bovendien bestaat er geen centrale registratie van mensen met een beperking in al hun verscheidenheid. De cijfers blijven daarmee schattingen. Dat is ook een verklaring waarom verschillende onderzoeken vaak uiteenlopende cijfers laten zien…maar men gaat er van uit dat 1 op de 10 mensen in Nederland te maken heeft met een beperking. Het gaat dus om ongeveer 1.9 miljoen Nederlanders. Voor een lichamelijke beperkingen geldt dat het hebben van een beperking toeneemt met de leeftijd.
Verder hebben over het algemeen meer vrouwen dan mannen een matige of ernstige lichamelijke beperking.
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft handicaps ingedeeld naar niveau van ernst:
een STOORNIS, een BEPERKING en een HANDICAP.
De ernst ligt vooral in de beleving van iemand zelf. Kort gezegd: een stoornis is een lichamelijke afwijking (aangeboren of niet-aangeboren). Als iemand door zo’n stoornis iets niet kan, wordt het een beperking en de beperking wordt een handicap als het een bepaalde rolvervulling in het leven onmogelijk maakt.
Een stoornis is een afwijking op orgaanniveau te weten cognitie, zintuigen, taal, organen en ledematen. Een stoornis is altijd objectief: het kan vastgesteld worden door een arts of psycholoog.
Een beperking kan het gevolg zijn van een stoornis. Een beperking is de vermindering van mogelijkheden ten aanzien van gedrag of activiteiten. Dit kan zijn op het gebied van communicatie, verzorging, lichaamsbeweging, vaardigheden en gedrag.
Een handicap is een participatieprobleem, een belemmering in het sociaal-maatschappelijk functioneren. Een handicap is subjectief, het gaat om de beleving van een beperkt persoon.
Iemand die vindt dat hij of zij een handicap heeft, ondervindt participatieproblemen mogelijk op het gebied van scholing, arbeid en vrijetijdsbesteding.
DAAROM ORGANISEREN WIJ AANGEPAST SPORTEN.
Woensdag 3×3 G-Basketball…be there