I-Sport Special Challenge voor en door beperkten tot 27 jaar.

26 april @ Bijlmersport park.
tijd van 13 uur tot 17 uur

Wij hebben respect voor anderen en andermans eigendommen

Wij praten netjes en gebruiken geen fysiek geweld

Bij ons is iedereen gelijk, verdraagzaam en vriendelijk

Wij luisteren naar elkaar en leren van elkaars verschillen